NASZ ZESPÓŁ 2021-09-07T13:39:08+00:00

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor

mgr Ewa Pilawa Dyrektor  magister Ekonomii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie w oświacie, Terapeuta Integracji Sensorycznej; pomysłodawca, właściciel firmy „Jaś i Małgosia”.

Wychowawca 3 latków, Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Anna Blicharz – magister Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wczesne wspomaganie rozwoju, Terapeuta integracji sensorycznej. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci w przedszkolu, Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej, analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, terapia ręki, wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka.

Wychowawca 5 latków, Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Iwona Frodyma – wykształcenie wyższe magisterskie – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, instruktor Masażu Shantala, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci w przedszkolu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej, metoda dobrego startu, analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka, wesoła gimnastyka przy muzyce i piosence.

Wychowawca 4 latków, Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Dorota Grabowska– magister Wychowania fizycznego  studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Trener zdrowia, instruktor nordic walking, pierwsza pomoc przedmedyczna, Personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca.

 Wychowawca 6 latków, Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Kajpust – magister Pedagogiki zarządzanie w oświacie, pedagogika specjalna – specjalność pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika wczesnoszkolna; studia podyplomowe: Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 6 l

mgr Bernardeta Tomaszek – magister Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej; studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 5 l

mgr Alicja Wilk – magister Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z edukacją włączającą; studia podyplomowe: Logopedia. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Elementy logorytmiki jako metody wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Natalia Kuryło – magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej ; studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyte szkolenia potwierdzone certyfikatem: Pierwsza pomoc przedmedyczna;

Pomoc nauczyciela

Jolanata Woś – opiekunka dzieci do lat 3 – Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka.

.

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH

mgr Natalia Decowska – magister Filologii Angielskiej II stopnia, Szkoła Muzyczna I stopień w Łańcucie Klasa fortepianu, lektor angielski od 2017 roku.  

mgr Ewa Lekowska – magister Wychowania fizycznego, certyfikowany Instruktor gimnastyki korekcyjnej, Instruktor pływania i piłki siatkowej. Autorka programów nauczania z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

s. Maksymiliana – studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Teologia rodziny. Prowadzi zajęcia z religii dla dzieci 5-6 letnich.

mgr Anna Szmit  – logopeda i surdologopeda. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi , konsultacje z rodzicami oraz kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

mgr Paulina Jóźwicka  – mgr Psychologii, studia podyplomowe: Terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi, konsultacje z rodzicami oraz kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

mgr Paulina Czado – ukończyła Wyższą Szkołę Prawa i Administracji na kierunku administracja o specjalności organizacja pracy socjalnej; studia licencjackie: Pedagogika – Resocjalizacja. Zajmuje się obsługa sekretariatu oraz kontaktem z Rodzicami w sprawach formalnych.

Małgorzata KUSZ  – kucharka.

Beata Szal-Grad – pracownik gospodarczy.

Agnieszka Poterek – pracownik gospodarczy.

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut   •   email: przedszkole@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •   tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted