NASZ ZESPÓŁ | Przedszkole i żłobek - Łańcut, Kraczkowa, Albigowa
NASZ ZESPÓŁ 2019-02-14T15:00:42+00:00

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor

mgr Ewa Pilawa Dyrektor  magister Ekonomii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie w oświacie; pomysłodawca, właściciel firmy „Jaś i Małgosia”.

Zastępca Dyrektora

mgr Iwona Kiełb – magister Filologii słowiańskiej – rosyjskiej; studia podyplomowe: Logopedia, Neurologopedia, Zarządzanie oświatą; instruktor masażu Shantala.

Wychowawca

mgr Justyna Watrach – magister Fizjoterapii,magister Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; studia podyplomowe: surdopedagogika.

Wychowawca

Sylwia Nowak – wykształcenie wyższe magisterskie – Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym ( w trakcie); studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika.

Wychowawca, Nauczyciel w ramach zajęć kształcenia specjalnego

mgr Anna Blicharz – magister Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wczesne wspomaganie rozwoju. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci w przedszkolu, Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej, analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, terapia ręki, wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka.

Nauczyciel

mgr Ewa Węglarska – magister Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z elementami pedagogiki społecznej; studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

Wychowawca

mgr Aneta Ryznar – magister Pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym; uprawnienia do nauki języka angielskiego.

Wychowawca

mgr Klaudia Zięba – magister Pedagogiki ….

Nauczyciel

mgr Justyna Kajpust – magister Pedagogiki zarządzanie w oświacie, pedagogika specjalna – specjalność pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika wczesnoszkolna; studia podyplomowe: Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka.

Nauczyciel

mgr Bernardeta Tomaszek – magister Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej; studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna.

Pomoc nauczyciela

Jolanata Woś – opiekunka dzieci do lat 3 – Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka.

.

POMOC NAUCZYCIELA

mgr Ewa Lekowska – magister Wychowania fizycznego, certyfikowany Instruktor gimnastyki korekcyjnej, Instruktor pływania i piłki siatkowej. Autorka programów nauczania z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

s. Janina – mgr Marzena Mrozowicz – studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Teologia rodziny. Prowadzi zajęcia z religii dla dzieci 5-6 letnich.

John Dockrell – native speaker – nauczyciel języka angielskiego.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

mgr Diana Stępień – specjalista ds. administracyjnych/starszy inspektor bhp – magister Socjologii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Aneta Mastej i Iwona Kucha – kucharka.

Beata Szal-Grad – pracownik gospodarczy.

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut   •   email: przedszkole@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •   tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted