REKRUTACJA 2023-09-29T06:14:46+00:00

REKRUTACJA

REKRUTACJA 

WEWNĘTRZNA REKRUTACJA NA nowy rok przedszkolny rozpocznie się około połowy marca bieżącego roku. ZAPRASZAMY
ZEWNĘTRZNA REKRUTACJA NA nowy rok przedszkolny rozpocznie się końcem marca bieżącego roku. ZAPRASZAMY

REKRUTACJA 

REKRUTACJA NA nowy rok przedszkolny rozpocznie się końcem bieżącego roku. ZAPRASZAMY

Rekrutacja wewnętrzna trwa od 10 marca bieżącego roku do 20 marca bieżącego roku. Obejmuje dzieci uczęszczające do przedszkola i żłobka w roku 2023/2024. Rodzice składają wypełnione karty zgłoszeniowe na rok 2023/2024 do 20 marca bieżącego roku. Komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuje dzieci na listę przyjętych do przedszkola i żłobka w Łańcucie.

Rekrutacja zewnętrzna trwa od 21.03.2023 r. do 10.04.2023 r. Obejmuje dzieci, które chcą rozpocząć edukację w przedszkolu i żłobku „Jaś i Małgosia” w Łańcucie w roku 2023/2024.

Rodzice pobierają karty zgłoszeniowe na rok 2023/2024 w budynku Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Łańcucie, a następnie składają wypełnione karty w siedzibie przedszkola przy ul. 3-go Maja 25 w Łańcucie.

Do 22.04.2023 r. komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuje dzieci na listę przyjętych do przedszkola i żłobka w Łańcucie. W przypadku większej ilości kart zgłoszeniowych niż wolnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Jaś i Małgosia” w Łańcucie

1. Kwalifikacja dzieci do Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Jaś i Małgosia” w Łańcucie odbywa się według następujących kryteriów:

– dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w roku poprzednim (5p.),
– dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola, żłobka (5p.),
– dzieci posiadające orzeczenie o wczesnym wspomaganiu lub kształceniu specjalnym (5p.),
– prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa (5 p),
– w przypadku większej liczby chętnych dzieci, które uzyskały taką samą liczbę punktów, decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Do Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Jaś i Małgosia” w Łańcucie przyjmowane są dzieci z miasta Łańcut, z powiatu łańcuckiego jak również innych miejscowości.

3. W przypadku braku wolnych miejsc zostaje utworzona lista rezerwowa. Na jej podstawie przyjmowane są dzieci w ciągu roku w miarę pojawiających się wolnych miejsc.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i żłobka „Jaś i Małgosia” w Łańcucie zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń końcem kwietnia bieżącego roku .
Do przedszkola przyjmujemy dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
Do żłobka przyjmujemy dzieci, które ukończyły 7 mieniąc życia.

Do przedszkola przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut   •   email: przedszkole@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •   tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted