REKRUTACJA 2022-03-10T15:02:37+00:00

REKRUTACJA

REKRUTACJA 2022/2023

WEWNĘTRZNA REKRUTACJA NA 2022/2023 rozpocznie się 10 marca bieżącego roku. ZAPRASZAMY
ZEWNĘTRZNA REKRUTACJA NA 2022/2023 rozpocznie się 21 marca bieżącego roku. ZAPRASZAMY

REKRUTACJA 2022/2023

REKRUTACJA NA 2022/2023 rozpocznie się 21 marca 2022 roku. ZAPRASZAMY

Rekrutacja wewnętrzna trwa od 10 marca bieżącego roku do 20 marca bieżącego roku. Obejmuje dzieci uczęszczające do przedszkola i żłobka w roku 2021/2022. Rodzice składają wypełnione karty zgłoszeniowe na rok 2022/2023 do 20 marca bieżącego roku. Komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuje dzieci na listę przyjętych do przedszkola i żłobka w Łańcucie.

Rekrutacja zewnętrzna trwa od 21.03.2022 r. do 10.04.2022 r. Obejmuje dzieci, które chcą rozpocząć edukację w przedszkolu i żłobku „Jaś i Małgosia” w Łańcucie w roku 2022/2023.

Rodzice pobierają karty zgłoszeniowe na rok 2022/2023 w budynku Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Łańcucie, a następnie składają wypełnione karty w siedzibie przedszkola przy ul. 3-go Maja 25 w Łańcucie.

Do 22.04.2022 r. komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuje dzieci na listę przyjętych do przedszkola i żłobka w Łańcucie. W przypadku większej ilości kart zgłoszeniowych niż wolnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Jaś i Małgosia” w Łańcucie

1. Kwalifikacja dzieci do Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Jaś i Małgosia” w Łańcucie odbywa się według następujących kryteriów:

– dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w roku poprzednim (5p.),
– dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola, żłobka (5p.),
– dzieci posiadające orzeczenie o wczesnym wspomaganiu lub kształceniu specjalnym (5p.),
– prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa (5 p),
– w przypadku większej liczby chętnych dzieci, które uzyskały taką samą liczbę punktów, decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Do Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Jaś i Małgosia” w Łańcucie przyjmowane są dzieci z miasta Łańcut, z powiatu łańcuckiego jak również innych miejscowości.

3. W przypadku braku wolnych miejsc zostaje utworzona lista rezerwowa. Na jej podstawie przyjmowane są dzieci w ciągu roku w miarę pojawiających się wolnych miejsc.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i żłobka „Jaś i Małgosia” w Łańcucie zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń po 25.04.2022r.
Do przedszkola przyjmujemy dzieci z roczników 2016-2019 oraz dzieci 2020 które ukończyły 2,5 roku ( ze stycznia i lutego).
Do żłobka przyjmujemy dzieci z roczników 2020- 2021.

Do przedszkola przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut   •   email: przedszkole@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •   tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted