PRZEDSZKOLE 2017-11-30T15:39:39+00:00

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Nasze przedszkole jest placówką, która powstała w roku 2010. Budynek przedszkola mieści się na ulicy 3-go Maja 25 w bliskiej okolicy Miejskiego Parku, oraz przy kompleksie rekreacyjno- sportowym MOSiR. W przedszkolu dzieci podzielone są na 4 grupy wiekowe. Możemy przyjąć ok. 100 dzieci.
Przedszkole posiada duży ogród wyposażony w bezpieczny sprzęt zachęcający dzieci do zabaw na świeżym powietrzu i podejmowania aktywności fizycznej.
Nasze przedszkole cieszy się w środowisku lokalnym bardzo dobrą opinią i jest postrzegane jako placówka przyjazna, o miłej atmosferze, dobrze przygotowująca dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Mocną stroną przedszkola są nauczyciele, dla których przyjazna atmosfera, edukacja na wysokim poziomie, bezpieczeństwo fizyczne, troska o zdrowie i zaspokajanie potrzeb wychowanków są dobrem najważniejszym.
W placówce pracuje 14 wszechstronnie wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, posiadających dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w tym ze spektrum autyzmu, fizjoterapii i nauczania początkowego. Zatrudniamy też neurologopedę, psychologa, native speakera, nauczyciela wychowania fizycznego oraz personel pomocniczy (opiekunki i pomoc).

W przedszkolu promowane i realizowane są programy i projekty edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, promocji zdrowia, ekologii, popularyzacji czytelnictwa.

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611),
5. Statut Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Łańcucie.

W placówce funkcjonują 4 grupy wiekowe

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci 2,5 letnie jeśli są wolne miejsca w grupie dzieci najmłodszych. Pierwszeństwo mają dzieci trzyletnie. Jest to zgodnie z art.14 ust.1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w którym jest mowa, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Jak przygotować dziecko do przedszkola: 
1. podpisany worek z ubraniem zastępczym (koszulka, spodnie, spódnica, rajstopy, skarpetki, majtki, pampersy, śliniak)
2. obuwie zastępcze
3. worek z piżamką
4. kocyk w poszewce dodatkowo poduszeczka
5. szczoteczka do zębów i pasta
6. strój gimnastyczny

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut  •  email: przedszkole@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com  •  kom: 609 214 208   •   tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted