NASZ ZESPÓŁ ŻŁOBEK 2022-03-15T13:47:11+00:00

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor

mgr Ewa Pilawa Dyrektor  magister Ekonomii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie w oświacie, Terapeuta Integracji Sensorycznej; pomysłodawca, właściciel firmy „Jaś i Małgosia”.

Magdalena Rzeszótko – absolwentka Pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka.

Karolina Świader –  Opiekunka dzieci w żłobku lub klubiku dziecięcym. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej, kamienie milowe w rozwoju dziecka, z uwzględnieniem czasu, kiedy dane umiejętności powinny się pojawić.

Agnieszka Jakielaszek – Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka.

Wioletta Gujda – Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka.

mgr Diana Stępień – specjalista ds. administracyjnych – magister Socjologii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut   •   email: sala@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •   tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted