NASZ ZESPÓŁ KRACZKOWA 2022-03-15T14:38:38+00:00

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor

mgr Ewa Pilawa Dyrektor  magister Ekonomii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie w oświacie; pomysłodawca, właściciel firmy „Jaś i Małgosia”.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Katarzyna Bejster wychowawca  magister Wydziału Wychowanie Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne w specjalności gimnastyka korekcyjna; studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu w tym zespołu aspergera.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Grzyb – magister Filologii germańskiej; studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyła szkolenia poparte certyfikatem: Pierwsza pomoc przedmedyczna; pomysł na zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży;

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dagmara Reizer – Studia I stopnia: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyła szkolenia poparte certyfikatem: Pierwsza pomoc przedmedyczna; pomysł na zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży;

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH

mgr Anna Szmit – Logopeda i surdologopeda. Prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci w przedszkolu, zajecia w ramach kształcenia specjalnego, konsultacje z Rodzicami.

mgr Natalia Decowska – Zajęcia z języka angielskiego

mgr Dawid Ruszel – Zajęcia z muzyczne.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

mgr Paulina Czado – ukończyła Wyższą Szkołę Prawa i Administracji na kierunku administracja o specjalności organizacja pracy socjalnej; studia licencjackie: Pedagogika – Resocjalizacja. Zajmuje się obsługa sekretariatu oraz kontaktem z Rodzicami w sprawach formalnych.

Agnieszka Szydełko  – pomoc nauczyciela

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: Kraczkowa 1125, 37-124 Kraczkowa   •   email: przedszkole@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •
tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted