NASZ ZESPÓŁ KRACZKOWA | Przedszkole i żłobek - Łańcut, Kraczkowa, Albigowa
NASZ ZESPÓŁ KRACZKOWA 2019-03-07T16:34:07+00:00

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor

mgr Ewa Pilawa Dyrektor  magister Ekonomii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie w oświacie; pomysłodawca, właściciel firmy „Jaś i Małgosia”.

Wychowawca

mgr Katarzyna Bejster wychowawca  magister Wydziału Wychowanie Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne w specjalności gimnastyka korekcyjna; studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu w tym zespołu aspergera.

Nauczyciel

mgr Magdalena Falger nauczyciel  magister Wydziału Wychowanie Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne w specjalności gimnastyka korekcyjna; studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Nauczyciel w ramach zajęć kształcenia specjalnego

mgr Anna Blicharz – magister Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wczesne wspomaganie rozwoju. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci w przedszkolu, Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej, analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, terapia ręki, wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka.

mgr Ewa Lekowska – magister Wychowania fizycznego, certyfikowany Instruktor gimnastyki korekcyjnej, Instruktor pływania i piłki siatkowej. Autorka programów nauczania z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

mgr Diana Stępień – specjalista ds. administracyjnych – magister Socjologii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: Kraczkowa 1125, 37-124 Kraczkowa   •   email: przedszkole@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •
tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted