NASZ ZESPÓŁ KRACZKOWA 2024-03-26T19:54:57+00:00

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor

mgr Ewa Pilawa Dyrektor  magister Ekonomii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie w oświacie; pomysłodawca, właściciel firmy „Jaś i Małgosia”.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 3 latków

mgr Monika Gorlach wychowawca  magister na kierunku edukacja przedszkolna.

Odbyła szkolenia poparte certyfikatem: Pierwsza pomoc przedmedyczna; pomysł na zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży;

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Natalia Raciunas – magister Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyła szkolenia poparte certyfikatem: Pierwsza pomoc przedmedyczna; pomysł na zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży;

Pomoc nauczyciela 

Dominika Kula – Odbyła szkolenia poparte certyfikatem: Pierwsza pomoc przedmedyczna; pomysł na zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży;

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH

mgr Anna Szmit – Logopeda i surdologopeda. Prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci w przedszkolu, zajecia w ramach kształcenia specjalnego, konsultacje z Rodzicami.

mgr Sara Czarniecka – Zajęcia z języka angielskiego

mgr Dawid Ruszel – Zajęcia z muzyczne.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

mgr Diana Stępień – specjalista ds. administracyjnych – magister Socjologii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zajmuje się obsługa sekretariatu oraz kontaktem z Rodzicami w sprawach formalnych.

Aleksandra Bojda  – pomoc nauczyciela

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: Kraczkowa 1125, 37-124 Kraczkowa   •   email: przedszkole@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •
tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted