REKRUTACJA ALBIGOWA 2024-03-26T19:28:22+00:00

REKRUTACJA

REKRUTACJA 2024/2025

WEWNĘTRZNA REKRUTACJA NA 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024 roku. ZAPRASZAMY
ZEWNĘTRZNA REKRUTACJA NA 2024/2025 rozpocznie się 15 marca 2024 roku. ZAPRASZAMY

REKRUTACJA 2024/2025

WEWNĘTRZNA REKRUTACJA NA 2024/2025 rozpocznie się 1 maca 2024 roku.  ZAPRASZAMY
ZEWNĘTRZNA REKRUTACJA NA 2024/2025 rozpocznie się 15 marca 2024 roku. ZAPRASZAMY

Rekrutacja wewnętrzna trwa od 1.03.2024 r. do 15.03.2024 r. Obejmuje dzieci uczęszczające do przedszkola w roku 2023/2024. Rodzice składają wypełnione karty zgłoszeniowe na rok 2024/2025 do 15,03.2024 r. Komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuje dzieci na listę przyjętych do przedszkola w Albigowej.

Rekrutacja zewnętrzna trwa od 15.03.2024 r. do 15.04.2024 r. Obejmuje dzieci, które chcą rozpocząć edukację w przedszkolu „Jaś i Małgosia” w Albigowej w roku 2024/2025.

Rodzice pobierają karty zgłoszeniowe na rok 2024/2025 w budynku Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Albigowej, a następnie składają wypełnione karty w siedzibie przedszkola Albigowa 300.

Do 25.04.2024 r. komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuje dzieci na listę przyjętych do przedszkola i żłobka w Łańcucie. W przypadku większej ilości kart zgłoszeniowych niż wolnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Albigowej.

1. Kwalifikacja dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Albigowej odbywa się według następujących kryteriów:

– dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego (5 p.)

– dziecko z rodziny wielodzietnej – powyżej 2 dzieci  (5p.)

– dzieci posiadające orzeczenie o wczesnym wspomaganiu lub kształceniu specjalnym (5p.),

– dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w roku poprzednim (5p.),

– dziecko uczęszczające do przedszkola lub żłobka „Jaś i Małgosia” (5p.)

– dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola (5p.),
– rodzeństwo absolwenta uczęszczającego do niniejszego przedszkola (5p.)
– prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa (5 p),

W przypadku większej liczby chętnych dzieci, które uzyskały taką samą liczbę punktów, decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Jaś i Małgosia” w Albigowej przyjmowane są dzieci z gminy Łańcut, z powiatu łańcuckiego jak również innych miejscowości.

3. W przypadku braku wolnych miejsc zostaje utworzona lista rezerwowa. Na jej podstawie przyjmowane są dzieci w ciągu roku w miarę pojawiających się wolnych miejsc.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola „Jaś i Małgosia” Albigowej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń po 30.04.2024 r.
Do przedszkola przyjmujemy dzieci z roczników 2022,2021,2020, 2019,2018.

Do przedszkola przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Jaś i Małgosia”,
Adres: Albigowa 300, 37-125 Albigowa   •   email: jasimalgosiaalbigowa@gmail.com •   kom: 791806908   •   strona: www.jas-malgosia.com
Projekt i realizacja | Most Wanted