REKRUTACJA ALBIGOWA | Przedszkole i żłobek - Łańcut, Kraczkowa, Albigowa
REKRUTACJA ALBIGOWA 2019-03-07T15:56:38+00:00

REKRUTACJA

REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA NA 2019/2020 rozpocznie się 1 marca 2019 roku. ZAPRASZAMY

REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA NA 2019/2020 rozpocznie się 1 maca 2019 roku.  ZAPRASZAMY

Rekrutacja wewnętrzna trwa od 25.02.2019 r. do 15.03.2019 r. Obejmuje dzieci uczęszczające do przedszkola w roku 2018/2019. Rodzice składają wypełnione karty zgłoszeniowe na rok 2019/2020 do 15.03.2019 r. Komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuje dzieci na listę przyjętych do przedszkola w Albigowej.

Rekrutacja zewnętrzna trwa od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. Obejmuje dzieci, które chcą rozpocząć edukację w przedszkolu „Jaś i Małgosia” w Albigowej w roku 2019/2020.

Rodzice pobierają karty zgłoszeniowe na rok 2019/2020 w budynku Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Albigowej, a następnie składają wypełnione karty w siedzibie przedszkola Albigowa 300.

Do 19.04.2019 r. komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuje dzieci na listę przyjętych do przedszkola i żłobka w Łańcucie. W przypadku większej ilości kart zgłoszeniowych niż wolnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Albigowej.

1. Kwalifikacja dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Albigowej odbywa się według następujących kryteriów:

– dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w roku poprzednim (6p.),
– dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola (6p.),
– dzieci posiadające orzeczenie o wczesnym wspomaganiu lub kształceniu specjalnym (10p.),
– prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa (4 p),
– w przypadku większej liczby chętnych dzieci, które uzyskały taką samą liczbę punktów, decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Jaś i Małgosia” w Albigowej przyjmowane są dzieci z gminy Łańcut, z powiatu łańcuckiego jak również innych miejscowości.

3. W przypadku braku wolnych miejsc zostaje utworzona lista rezerwowa. Na jej podstawie przyjmowane są dzieci w ciągu roku w miarę pojawiających się wolnych miejsc.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola „Jaś i Małgosia” Albigowej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń po 29.04.2019 r.
Do przedszkola przyjmujemy dzieci z roczników 2013-2017.

Do przedszkola przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Jaś i Małgosia”,
Adres: Albigowa 300, 37-125 Albigowa   •   email: jasimalgosiaalbigowa@gmail.com •   kom: 791806908   •   strona: www.jas-malgosia.com
Projekt i realizacja | Most Wanted