PRZEDSZKOLE ALBIGOWA 2022-03-15T13:04:08+00:00

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Nasze przedszkole jest placówką, która powstała w roku 2018. Budynek przedszkola mieści się w Albigowej 300.  W przedszkolu została utworzona 20 osobowa grupa dzieci różnowiekowych. Planujemy 4 grupy dzieci w wieku 2,5-3latki, 4 latki  5latki oraz 6 latki. Przedszkole posiada ogród wyposażony w bezpieczny sprzęt zachęcający dzieci do zabaw na świeżym powietrzu i podejmowania aktywności fizycznej. Nasze przedszkole cieszy się w środowisku lokalnym bardzo dobrą opinią i jest postrzegane jako placówka przyjazna, o miłej atmosferze, dobrze przygotowująca dzieci do podjęcia nauki w szkole. Mocną stroną przedszkola są nauczyciele, dla których przyjazna atmosfera, edukacja na wysokim poziomie, bezpieczeństwo fizyczne, troska o zdrowie i zaspokajanie potrzeb wychowanków są dobrem najważniejszym.

W placówce pracuje 3 wszechstronnie wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, posiadających dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, fizjoterapii i nauczania początkowego. Z przedszkolem współpracuje również logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel jezyka angielskiego oraz nauczyciel prowadzący zajęcia umuzykalniające.

W przedszkolu promowane i realizowane są programy i projekty edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, promocji zdrowia, ekologii, popularyzacji czytelnictwa.

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611),
5. Statut Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Łańcucie.

W placówce planowane jest funkcjonowanie 4 grup wiekowe: 2,5- 3latki, 4 latki, 5latki, 6 latki.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci 2,5 letnie jeśli są wolne miejsca w grupie dzieci najmłodszych. Pierwszeństwo mają dzieci trzyletnie. Jest to zgodnie z art.14 ust.1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w którym jest mowa, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Jak przygotować dziecko do przedszkola: 
1. podpisany worek z ubraniem zastępczym (koszulka, spodnie, spódnica, rajstopy, skarpetki, majtki, pampersy, śliniak)
2. obuwie zastępcze
3. worek z piżamką
4. kocyk w poszewce dodatkowo poduszeczka
5. szczoteczka do zębów i pasta
6. strój gimnastyczny

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Jaś i Małgosia”,
Adres: Albigowa 300, 37-122 Albigowa   •   email: jasimalgosiaalbigowa@gmail.com strona: www.jas-malgosia.com   •   kom: 791806908 
Projekt i realizacja | Most Wanted