NASZ ZESPÓŁ ALBIGOWA | Przedszkole i żłobek - Łańcut, Kraczkowa, Albigowa
NASZ ZESPÓŁ ALBIGOWA 2019-02-18T16:05:55+00:00

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor

mgr Ewa Pilawa Dyrektor  magister Ekonomii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie w oświacie; pomysłodawca, właściciel firmy „Jaś i Małgosia”.

Wychowawca

 mgr Ewelina Wojnar – magister Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka.

Nauczyciel

mgr Mariola Naróg – magister Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka.

POMOC NAUCZYCIELA

Pomoc nauczyciela

 Natalia Skrobacz –  Pedagogika (w trakcie);

mgr Ewa Lekowska – magister Wychowania fizycznego, certyfikowany Instruktor gimnastyki korekcyjnej, Instruktor pływania i piłki siatkowej. Autorka programów nauczania z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Nauczyciel w ramach zajęć kształcenia specjalnego

mgr Anna Blicharz – magister Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wczesne wspomaganie rozwoju. Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci w przedszkolu, Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej, analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, terapia ręki, wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

mgr Diana Stępień – specjalista ds. administracyjnych – magister Socjologii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jadwiga Wiśniowska – pracownik gospodarczy.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Jaś i Małgosia”,
Adres: Albigowa 300, 37-125 Albigowa   •   email: jasimalgosiaalbigowa@gmail.com strona www.jas-malgosia.com   •   kom: 791806908  
Projekt i realizacja | Most Wanted