NASZ ZESPÓŁ ALBIGOWA 2024-03-26T19:42:39+00:00

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor

mgr Ewa Pilawa Dyrektor  magister Ekonomii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie w oświacie, Terapeuta integracji sensorycznej; pomysłodawca, właściciel firmy „Jaś i Małgosia”.

Wychowawca w grupie dzieci 4 letnich

 mgr Ewelina Tryka – magister Pedagogiki wczesnoszkolna – przedszkolna; Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, personalizacja opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w środowisku przedszkolnym – cukrzyca , padaczka, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Wychowawca w grupie dzieci 5 letnich

 mgr Olga Błaszczuk – magister Pedagogiki edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym; Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej;

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 3 letnich

Natalia Walat –  Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna; Odbyła szkolenia potwierdzone certyfikatem z zakresu: Pierwszej pomocy przedmedycznej, koncepcje współczesnej Rodziny , przemoc  rówieśnicza. Nie reagujesz – akceptujesz.

POMOC NAUCZYCIELA

Pomoc nauczyciela

 Natalia Flejszar – Buda –  Pomoc nauczyciela

Pomoc nauczyciela

 Paulina Czupryniak –  Pomoc nauczyciela

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

mgr Diana Stępień – specjalista ds. administracyjnych – magister Socjologii; studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Marzena Pierzchała – pracownik gospodarczy.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Jaś i Małgosia”,
Adres: Albigowa 300, 37-125 Albigowa   •   email: jasimalgosiaalbigowa@gmail.com strona www.jas-malgosia.com   •   kom: 791806908  
Projekt i realizacja | Most Wanted